.:دل نوشته های نازگلی:.
نگارش در تاريخ ۱۳٩٠/٤/۱٠ توسط نازنین نیکنامN@zg0oli!i!i
 اینقدر میگن اسکل،اسکل(باشما نبودم)اصلا میدونید چی هست؟
این هم پرنده اسکل قیافه اش را نگاه کنید عین بیشعورهاست(با شما نبودم) بخاطر همین به یه نفر که بیشعوره میگن اسکل(با شما نبودم). در خصوصیات این پرنده نوشته که او وقتی برای زمستان غذا جمع آوری میکند محل نگهداری آنها را فراموش میکند و بخاطر همین با مشکل مواجه می شود، یا هنگام خانه سازی فراموش می کند که خانه اش را کجا ساخته است، و اگر از لانه اش بیرون بیاید راه بازگشت را پیدا نمیکند
 
حال مجددا قیافه اش را ببینید... بلاهت از آن می بارد(با شما نبودم)....ولی خیلی بامزه است