.:دل نوشته های نازگلی:.
نگارش در تاريخ ۱۳٩٠/٤/۱٤ توسط نازنین نیکنامN@zg0oli!i!i

بر سر سفره ی احساسات اگر جایی بود سخن ساده ی تبریک مرا جا بدهید