.:دل نوشته های نازگلی:.
نگارش در تاريخ ۱۳٩٠/٥/٩ توسط نازنین نیکنامN@zg0oli!i!i

فرا رسیدن ماه زولبیا بامیه

بی خوابی شبانه

گرسنگی روزانه

روز شماری ماهانه

پرخوری سحرانه

افطار شاهانه

وتوقع آمرزش سالانه مبارک

دوستان سللللللللللللللللللللام

تازه از مشهد برگشتم!

واسه همتون هم دعا کردم.

جاتون خالی خیلی خوب بود.

دیدین مختاروگریه

من ندیدمنیشخند

یکی تعریف کنه ببینم چی شد؟