.:دل نوشته های نازگلی:.
نگارش در تاريخ ۱۳٩٠/٥/٢٠ توسط نازنین نیکنامN@zg0oli!i!i

سلللللللللللللللللللوم

بچه ها شرمنده...این قالب های خاک بر سر دارن رو مخم راه میرن

دیشب تا شیش صبح داشتم قالب عوض میکردم

یه مدتی رو با این قالب سر کنید تا درستش کنم