.:دل نوشته های نازگلی:.
نگارش در تاريخ ۱۳٩٠/٥/٢٦ توسط نازنین نیکنامN@zg0oli!i!i

سلللللللللللللللللللوم برو بچ

تو آپ قبلی یادم رفت بگم خیلی شوخم

دارم میرم شمال بچه ها

یه هفته نیستم

اگه اونجا اینترنت گیر اوردم جواب نظر ها تون رو میدم

تا یه هفته دیگه...

بایبای بای