.:دل نوشته های نازگلی:.
نگارش در تاريخ ۱۳٩٠/٧/٧ توسط نازنین نیکنامN@zg0oli!i!i

 

روز دختر مبارک

امیدوارم مثل حنا با مسولیت

مثه کزت صبور

مثه ممول مهربون

مثه جودی شاد و سر زنده

و مثل سیندرلا خوشبخت باشی!

دخترا روزتون مبارک