.:دل نوشته های نازگلی:.
نگارش در تاريخ ۱۳٩٠/٩/٥ توسط نازنین نیکنامN@zg0oli!i!i

از موریس مترلینگ پرسیدند:دوست بهتر است یا برادر؟

گفت:ما در انتخاب برادر نقشی نداریم,ولی دوست برادریست که خودمان آن را انتخاب می کنیم.

امروز روز جهانی دوست خوب است

روزت مبارک