.:دل نوشته های نازگلی:.
نگارش در تاريخ ۱۳٩٠/٤/٩ توسط نازنین نیکنامN@zg0oli!i!i

زیباست که با خدای خود چت بکنیم

                  در سایت نماز شب عبادت بکنیم

                                   ای کاش که ما فلاپی دلها را

                                                با عشق علی و آلش فرمت بکنیم

                                                   عیدت مبارک گلم