روزت مبارک!

از موریس مترلینگ پرسیدند:دوست بهتر است یا برادر؟

گفت:ما در انتخاب برادر نقشی نداریم,ولی دوست برادریست که خودمان آن را انتخاب می کنیم.

امروز روز جهانی دوست خوب است

روزت مبارک

/ 2 نظر / 39 بازدید
پرپر

[هورا]مبارککککههههههههههههههههههه[هورا][گل]